Tartalomfeltöltési útmutató

 

Frissítve: 2019.03.29
 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. június 30.

BMe Kutatói Pályázat

BME e-pályázat kiemelkedő kutatási területek interneten keresztül történő bemutatására

Az Egyetemi Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság pályázatot hirdet meg a kutatási eredmények szélesebb körben történő megjelenítése, az egyes kutatási területeknek interneten keresztül történő bemutatására (angol és magyar nyelven). A pályázat jutalmazza a sikeres doktori témák művelőit, és a BME portálján közvetlenül láthatóvá teszi az eredményeiket. Egyúttal elősegíti mind a hazai ismeretterjesztést, mind pedig az egyetem kutatási témáinak nemzetközi szinten történő nívós megjelenítését.  A pályázat  évente egyszer kerül meghirdetésre.

 A pályázat általános feltételei

 • nemzetközileg beágyazott, kiemelkedő tudományos kutatás / művészi alkotás
 • szabvány internetes felszín megtöltése (a kutatás háttere, a szűkebb szakmai kérdés megfogalmazása, a megközelítés és a módszerek leírása, eddigi eredmények és publikációk, várható impakt) művelt, de nem szűk szakmai közönség számára, angol és magyar nyelven.

  Ki pályázhat?

Olyan doktori hallgatók és doktorjelöltek adhatják be, akik még nem töltötték be a 35. életévüket és a benyújtás időpontjában még nem rendelkeznek PhD fokozattal. Az egyéni pályaművek a témavezető jóváhagyásával és írásos ajánlásával adhatók be.
A teljes terjedelem maximum{1600 szó /4 oldal (képek nélkül) vagy 5 MB}

A teljes terjedelembe nem tartozik bele sem a hivatkozások listája, sem a publikációs jegyzék.
Pályázatot korábbi díjazott is benyújthat, de az új fordulóban elnyert magasabb díj esetén az ismételten pályázó csak a két díj különbözetét kapja meg (alacsonyabb díj esetén pedig nem kap pénzjutalmat).

 A pályázaton elnyerhető díjak

 • Maximum két darab 450 000 Ft-os díj, a pályázati anyag BME portálon való megjelenésével
 • Két darab 300 000 Ft-os díj, a pályázati anyag BME portálon való megjelenésével
 • Négy darab 200 000 Ft-os díj, a pályázati anyag BME portálon való megjelenésével
 • További 5-10 pályázati anyag BME portálon való megjelenése

A pályázat értékelése

Az értékelés szempontjai:

 • Tudományos, műszaki (művészeti) érték
 • Megfogalmazás színvonala, közérthetőség
 • Várható/megvalósult impakt

A pályázatokat az EHBDT elnöke által felkért Bíráló Bizottság értékeli. A Bizottság írásos javaslata alapján az EHBDT titkos szavazással dönt.  A Bíráló Bizottság a díjazott pályázatok számáról dönt, a rangsor megváltoztatása nélkül.

A művészeti pályázatokat az Építőművészeti Doktori Iskola előzetesen értékeli és rangsorolja.


A pályázat benyújtása

A pályázatokat a Pályázati kiírásban található útmutató alapján kell elkészíteni és beküldeni.

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. június 30., az eredményhirdetésre várhatóan 2019. szeptember végén kerül sor.


 

A hallgatói (PhD, DLA) pályázat tartalma:

Egységes internet felületen az alább felsorolt információk feltöltése. Tekintettel az internetes felületre, nagy szerepük van az illusztrációknak; az írás lehet interaktív: a szövegben el lehet helyezni további, más oldalakra mutató linkeket. A szöveg legyen érthető a művelt, de nem szakmabeli olvasók számára. A teljes terjedelem maximum{1600 szó, 4 oldal / 5 MB}.A teljes terjedelembe nem tartozik bele sem a hivatkozások listája, sem a publikációs jegyzék.

 

 • Név, Rövid cím
 • A kutatási téma néhány soros bemutatása
 • Foto, tanszék/doktori iskola, telefon, e-mail
 • A kutatóhely rövid bemutatása (javasolt: 50 szó)
 • A kutatás történetének, tágabb kontextusának bemutatása / Az építési program leírása. (javasolt terjedelem: 200 szó)
 • A kutatás célja, a megválaszolandó kérdések / Az építési helyszín és környezet bemutatása. (javasolt terjedelem: 200 szó)
 • Módszerek / A tervezés elvei. (javasolt terjedelem: 400 szó)
 • Eddigi eredmények / Az épület bemutatása. (javasolt terjedelem:  400 szó)
 • Várható impakt, további kutatás / Visszhang, kritika, további elképzelések. (javasolt terjedelem:  100 szó)

****************************************  terjedelmi korlát vége

 • Kapcsolódó saját publikációk listája.
 • Linkgyűjtemény.
 • Hivatkozások listája.
   

Budapest, 2019. március 29.

                                                                                                              Dr. Mihály György
                                                                                                              az EHBDT elnöke