Tartalomfeltöltési útmutató

 

Frissítve: 2020.06.10
 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.

BMe Kutatói Pályázat

BME e-pályázat kiemelkedő kutatási területek interneten keresztül történő bemutatására

Az Egyetemi Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság pályázatot hirdet meg a kutatási eredmények szélesebb körben történő megjelenítése, az egyes kutatási területeknek interneten keresztül történő bemutatására (angol és magyar nyelven). A pályázat jutalmazza a sikeres doktori témák művelőit, és a BME portálján közvetlenül láthatóvá teszi az eredményeiket. Egyúttal elősegíti mind a hazai ismeretterjesztést, mind pedig az egyetem kutatási témáinak nemzetközi szinten történő nívós megjelenítését.  A pályázat  évente egyszer kerül meghirdetésre.

 A pályázat általános feltételei

 • nemzetközileg beágyazott, kiemelkedő tudományos kutatás / művészi alkotás
 • szabvány internetes felszín megtöltése (a kutatás háttere, a szűkebb szakmai kérdés megfogalmazása, a megközelítés és a módszerek leírása, eddigi eredmények és publikációk, várható impakt) művelt, de nem szűk szakmai közönség számára, angol és magyar nyelven.

  Ki pályázhat?

Olyan doktori hallgatók, doktorvárományosok* és doktorjelöltek adhatják be, akik még nem töltötték be a 35. életévüket és a benyújtás időpontjában még nem rendelkeznek PhD fokozattal. Az egyéni pályaművek a témavezető jóváhagyásával és írásos ajánlásával adhatók be.
A teljes terjedelem maximum{1600 szó /4 oldal (képek nélkül) vagy 5 MB}

A teljes terjedelembe nem tartozik bele sem a hivatkozások listája, sem a publikációs jegyzék.
Pályázatot korábbi díjazott is benyújthat, de az új fordulóban elnyert magasabb díj esetén az ismételten pályázó csak a két díj különbözetét kapja meg (alacsonyabb díj esetén pedig nem kap pénzjutalmat).

* doktorvárományos: a doktori képzés plusz 1 évében részt vevő hallgatók (komplex vizsga teljesítve, abszolutórium megszerezve)

 

 A pályázaton elnyerhető díjak

 • Maximum két darab 450 000 Ft-os díj, a pályázati anyag BME portálon való megjelenésével
 • Két darab 300 000 Ft-os díj, a pályázati anyag BME portálon való megjelenésével
 • Négy darab 200 000 Ft-os díj, a pályázati anyag BME portálon való megjelenésével
 • További 5-10 pályázati anyag BME portálon való megjelenése

A pályázat értékelése

Az értékelés szempontjai:

 • Tudományos, műszaki (művészeti) érték
 • Megfogalmazás színvonala, közérthetőség
 • Várható/megvalósult impakt

A pályázatokat az EHBDT elnöke által felkért Bíráló Bizottság értékeli. A Bizottság írásos javaslata alapján az EHBDT titkos szavazással dönt.  A Bíráló Bizottság a díjazott pályázatok számáról dönt, a rangsor megváltoztatása nélkül.

A művészeti pályázatokat az Építőművészeti Doktori Iskola előzetesen értékeli és rangsorolja.


A pályázat benyújtása

A pályázatokat a Pályázati kiírásban található útmutató alapján kell elkészíteni és beküldeni.

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. augusztus 31., az eredményhirdetésre várhatóan 2020. október végén kerül sor.


 

A hallgatói (PhD, DLA) pályázat tartalma:

Egységes internet felületen az alább felsorolt információk feltöltése. Tekintettel az internetes felületre, nagy szerepük van az illusztrációknak; az írás lehet interaktív: a szövegben el lehet helyezni további, más oldalakra mutató linkeket. A szöveg legyen érthető a művelt, de nem szakmabeli olvasók számára. A teljes terjedelem maximum{1600 szó, 4 oldal / 5 MB}.A teljes terjedelembe nem tartozik bele sem a hivatkozások listája, sem a publikációs jegyzék.

 

 • Név, Rövid cím
 • A kutatási téma néhány soros bemutatása
 • Foto, tanszék/doktori iskola, telefon, e-mail
 • A kutatóhely rövid bemutatása (javasolt: 50 szó)
 • A kutatás történetének, tágabb kontextusának bemutatása / Az építési program leírása. (javasolt terjedelem: 200 szó)
 • A kutatás célja, a megválaszolandó kérdések / Az építési helyszín és környezet bemutatása. (javasolt terjedelem: 200 szó)
 • Módszerek / A tervezés elvei. (javasolt terjedelem: 400 szó)
 • Eddigi eredmények / Az épület bemutatása. (javasolt terjedelem:  400 szó)
 • Várható impakt, további kutatás / Visszhang, kritika, további elképzelések. (javasolt terjedelem:  100 szó)

****************************************  terjedelmi korlát vége

 • Kapcsolódó saját publikációk listája.
 • Linkgyűjtemény.
 • Hivatkozások listája.
   

Budapest, 2020. június 10.

                                                                                                              Dr. Nyulászi László
                                                                                                              az EHBDT elnöke