Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2010

Fizikai tudományok Doktori Iskola

Témavezető: Jánossy András

Tanszék/Intézet: Fizika Tanszék/ Fizika Intézet


ESR szerves mágnesekben és szupravezetőkben

A kutatási téma néhány soros bemutatása

Szerves mágnesek és szupravezetők vizsgálata a modern szilárdtestfizika élvonalába tartozik. Kutatásainkat az anyagok széles felhasználási lehetősége mellett az igen gazdag fázisdiagram is motiválja.

Vizsgálataink középpontjában réteges szerves kristályok állnak, melyekben a spin transzport erősen két dimenziós. Ezen kristályok (pl. k-ET2CuN(CN)2X, X=Cl,Br) alapállapota a külső nyomás, vagy kémia nyomás függvényében akár antiferromágneses, szupravezető vagy fémes is lehet. Eredményeinket több neves folyóiratban (Physical Review Letters) és nemzetközi konferencián (ICSM2010 Japán) mutattam be.

Kutatásaink során főleg a BME Fizika Tanszékén található nagyterű ESR (elektron  spin rezonancia) spektrométerét használjuk. Ennek a spektrométernek a fejlesztése 2007 elején fejeződött be. Az újonnan fejlesztett kvázi optikai híd és az új mikrohullámú forrás nagy érzékenységű méréseket tesz lehetővé. Budapesten kivül Stuttgartban (Universitäte Stuttgart) végeztem optikai kísérleteket 5 hónapon át, és rendszeresen utaztam Lausanneba (EPFL) ESR mérésekre.