Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2010

Gazdálkodás- és szervezéstudományok doktori iskola

Témavezető: Füle Miklós

Tanszék/Intézet: Környezetgazdaságtan Tanszék


A környezeti döntéshozatal stratégiai menedzsmentje:szociális hálók, szakpolitikai kapcsolatrendszerek és gondolati hálózatok a fenntarthatóság szolgálatában

A kutatási téma néhány soros bemutatása

Doktori munkám során a környezeti döntéshozatal intézményes, stratégiai és kognitív aspektusait vizsgálom.

A demokratikus intézményrendszer megreformálásának olyan konkrét lehetőségeit elemzem (az e-demokrácia és a pályázati rendszerek területén), melyek segíthetnek abban, hogy a lokális szintű döntéshozatalban érvényre jusson a civil társadalom akarata. Elméleti és gyakorlati oldalról vizsgálom a hálózatos döntéshozatal stratégiáit: tanulmányaim során a bizonytalanságok szerepét kutatom, illetve egy környezetvédelmi probléma különböző megoldásainak összehasonlító elemzését végzem el. Az emberi gondolkodás rendszerének modellezését a környezeti döntéshozatal vizsgálatára alkalmazom.