Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2010

Balázs Gábor

Email cím

saját honlap

publikációk

Oláh György Doktori iskola

Témavezető: Dr. Tömösközi Sándor

Tanszék/Intézet: BME - Alkalmazott Biotechnológiai és Élelmiszer-tudományi Tanszék


Gabonafehérjék – összetétel, analitika és funkcionalitás, a minőségbecslés lehetőségei

A kutatási téma néhány soros bemutatása

Magyarország geográfiai és agroökológiai adottságai előnyös feltételeket teremt a gabonatermesztéshez. A megtermelt mennyiség a hazai szükségletek kielégítésén túl, fontos exportalap is. Ennek kihasználása lényegi nemzetgazdasági kérdés, és csak magas, stabil minőség elérésével válik lehetségessé. Maga a minőség fogalma azonban átértékelődött az utóbbi években, gondoljunk például a biokémiai tudományterület fejlődésével együtt járó új nemesítési lehetőségekre, vagy a magas értékű, egészségmegőrző céllal létrehozott, és fogyasztott funkcionális élelmiszerekre. Ebből adódik, a korábbinál bővebb ismeretekre van szükségünk a komplex kémiai összetétel, és a különböző minőségi paraméterek összefüggéséről. E mellett megjelennek igények új – mindezt kiszolgáló – analitikai módszerek fejlesztésére és alkalmazására, melyek a teljes gabonavertikumban, a nemesítéstől a végtermék-minősítésig használhatók.                                                                                                                                                                             Kutatómunkám középpontjában a fentiek alapján elsősorban a búzaminőség féhérjekémiai alapú megítélése és jellemzése áll, de a módszerfejlesztések és alkalmazások során más gabonafélékkel (árpa, pszeudocereáliák azaz álgabonák) is foglalkozom. A vázolt problémakör kezeléséhez az alábbi célkitűzések megvalósításával kívánunk hozzájárulni:                                                             

1.    Elválasztástechnikai módszerek adaptálása és fejlesztése (RP-HPLC, SE-HPLC, Lab-on a Chip, SDS-PAGE) a különböző fehérjekomponensek megbízható elválasztására. A fejlesztések újdonságát elsősorban a mikro-analitikai módszerek (LOC) validálása, és ezen területre történő bevezetése adja                                                                                                                                                        

2.    Fehérjeanalitikai módszerek alkalmazhatóságának vizsgálata (fajtaazonosítás – búzafajták és pszeudoceráliák, környezeti hatás tanulmányozása, keverési kísérletek nyomonkövetése a fehérjeprofilban, glutenin-alegységek (GS) alléljainak azonosítási lehetőségei).  

3.    A módszerfejlesztési eredményekre támaszkodva a fehérjeprofil, illetve reológiai, végtermék minőségi paramétereinek elsősorban mikro-módszerekkel történő vizsgálata - széles fajtaspektrumú, nemzetközi együttműködésből származó búzapopuláció elemzésének segítségével. Kiemelve azt a tényt, hogy míg a sikéralkotó komponensek közül a HMW-GS allél variációk minőségre való hatása feltárt, addig a jóval variábilisabb LMW-GS allélok esetén hiányos a tudásunk. A vizsgált populáció lehetővé teszi az azonos HMW, de eltérő LMW összetételű populációk fehérjeprofiljának és az ebből adódó hatások vizsgálatát.                                                                                

4.    A fehérjefrakciók (oldhatatlan polimer fehérjefrakciók mennyisége, HMW ill. LMW-GS allélok minőségi különbségei, beleértve az albumin-globulin frakciókat is) és a funkcionáls minőség közötti összefüggések vizsgálata, ezek minőségbecslésre (predikcióra) történő felhasználásának lehetősége.