Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2010

Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola

Témavezető: Dr. Jakab László

Tanszék/Intézet: Elektronikai Technológia Tanszék (BME-ETT)


Precíziós, gyártásközi optikai módszerek és rendszerek elektronikai technológiai alkalmazásokhoz

A kutatási téma néhány soros bemutatása

A kutatómunka célja olyan új eljárások és módszerek kidolgozása, amelyek lehetővé teszik a szükséges optikai vizsgálatok elvégzését külön mozgatómechanika alkalmazása nélkül, a vizsgálat megbízhatóságának fenntartása mellett.

A PhD munka keretében célom új vizsgálati módszer kidolgozása (csatlakozó tüskék) beültetés folyamatának optikai végellenőrzésére, az ehhez szükséges optimális megvilágítás meghatározása, képsorozatok készítése a mozgó lemezekről és kiértékelési módszerük kutatása.

Célom továbbá új, gyártásközi vizsgálati módszer kidolgozása nagybonyolultságú szerelt áramköri lemezek röntgenes forraszanyag furatkitöltés vizsgálatára. Számítógépes modellt hozok létre, melynek segítségével meghatározom az optimális nézeti szöget döntött detektoros vizsgálatok esetére.