Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2010

Bordács Sándor

Email cím

Honlap

Publikációk

Fizikai Tudományok Doktori Iskola

Témavezető: Dr Kézsmárki István

Tanszék/Intézet: Fizika Tanszék


Mágneses-optikai spektroszkópia összetett spin rendeződést mutató rendszerekben

A kutatási téma néhány soros bemutatása

PhD munkám során olyan kristályos vegyületeket kutatok optikai módszerekkel, melyek nagy mértékben elforgatják a fény polarizációját vagy megváltoztatják a színüket, fényáteresztő képességüket mágneses tér hatására. Ezen új anyagok, melyekben külső mágneses tér segítségével kontroláltan és nagy sebességgel változtathatóak az információt szállító fénynyaláb tulajdonságai, az optikai adattárolás és adatátvitel területén széleskörben alkalmazást nyerhetnek.