Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2010

Dénes Ferenc 

E-mail

Honlap

Publikációk

 

Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Témavezetők: Dr. Láng Péter, Dr. Xavier Joulia (INP Toulouse, FR)

Tanszék/Intézet: Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék


Új kétoszlopos heteroazeotrop desztillációs rendszer vizsgálata

A kutatási téma néhány soros bemutatása

A szakaszos heteroazeotrop desztillációt gyakran alkalmazzák a finomvegyszer- és a gyógyszeriparban szerves oldószerek visszanyerésére. Egy e műveletre alkalmas, új, zárt üzemmódú kétoszlopos rendszerre tettünk javaslatot. Ennek működését különböző módszerekkel vizsgáltam és vizsgálom meg: előzetes megvalósíthatósági vizsgálattal, részletes dinamikus szimulációval és laboratóriumi kísérletekkel. Az új rendszer binér heteroazeotrop elegy szétválasztására kísérletileg is alkalmasnak bizonyult. Terner elegy feldolgozásának kísérleti vizsgálatára 2010 őszén kerül sor. Ezzel párhuzamosan a javasolt desztillációs rendszer általánosított változatát is vizsgálom.