Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2010

Erdős Péter

Email cím

Publikációk

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola

Témavezető: Dr. Ormos Mihály

Tanszék/Intézet: Pénzügyek Tanszék / Üzleti Tudományok Intézet


Alternatív befektetési lehetőségek vizsgálata

A kutatási téma néhány soros bemutatása

Alternatív befektetési lehetőségnek tekinthető minden olyan befektetési szándékkal tartott eszköz, amely a tradicionálisnak mondott befektetések - részvény, kötvény, pénzpiaci termékek - közé nem sorolható be. Az alternatív befektetési lehetőségek három legfontosabb csoportja az ingatlanok, nyersanyagok és a műtárgyak. Kutatásom során legfőképpen a műtárgyak és gyűjthető eszközök árazásának alapkérdéseivel foglalkozom. Ez magában foglalja a kialakult árak leképzését valamilyen index formájában, valamint ezen becsült index statisztikai vizsgálatait. A vizsgálatok kiterjednek a gyenge szintű hatékonyság kérdésére, a standard eszközárazási modellek alkalmazására, valamint a tökéletes piaci verseny alapvető jellemzőinek (pl. egységes ár elve) fennállására. Ezen túlmenően érdeklődöm a nyersanyagok árazása iránt, valamint a pénzügyek területén alkalmazott egyensúlyi modellek tesztelésével, finomításával is foglalkozom.