Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2010

BME Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola

Témavezető: Dr. Bódi István

Tanszék/Intézet: BME Építőmérnöki kar, Hidak és Szerkezetek Tanszéke


A téma címe: 

A kutatási téma néhány soros bemutatása

Falazóelem és habarcs mechanikai jellemzőinek vizsgálata

Falazott szerkezetek nyírási teherbírásának kísérleti és numerikus vizsgálata

Vízszintes és függőleges vasalással erősített téglafalazatok nyírási teherbírásának vizsgálata