Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2010

Fizikai Tudományok Doktori Iskola

Témavezető: Dr. Mihály György

Tanszék/Intézet: Fizika Tanszék


Hibrid mezoszkopikus rendszerek vizsgálata

A kutatási téma néhány soros bemutatása

A Fizika Tanszék szilárdtestfizika laboratóriumában kifejlesztett mérőrendszer segítségével két különböző anyag között létrehozott pontkontaktusokat tanulmányozom az atomi méretskálától mintegy néhány 100 nanométeres átmérőig. A mérés közben mechanikailag hangolható heteroátmenet lehetővé teszi, hogy a kontaktus egyik alkotóját szondaként használva következtetéseket vonjunk le a másik anyag tulajdonságairól, például mágneses rendjéről, vagy szupravezető állapotáról, mindezt lokálisan, nanométeres skálán. A vizsgált rendszerek fémes struktúráktól és memóriaeffektust mutató ionos vezetőktől MBE növesztéssel előállított félvezető nanorétegekig, illetve egzotikus mágneses rendeződést mutató anyagokig terjednek.