Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2010


Oláh György Doktori Iskola (Kémia és Vegyészmérnöki tudományok)

Témavezető: Dr. Sevella Béla

Tanszék/Intézet: Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

Biofinomító technológiáinak optimálása

A kutatási téma néhány soros bemutatása

Egy megújuló nyersanyagokból kiinduló zöld vegyipari egység, ún. biofinomító tervezésében veszek részt, amelynek alapanyaga lehet valamilyen haszonnövény (pl. búza, cukorcirok), míg főterméke az igen sokoldalúan hasznosítható, platformalkotó vegyület, a tejsav. A tervezett üzem alkalmas lehet több, korábban kőolajalapú technológiákkal előállított és a környezetre ártalmas anyag felváltására, a tejsavból ugyanis egyszerű vegyipari lépések útján előállíthatók bio-oldószerek (etil-laktát, butil-laktát), konzerválószerek (laktát sók) vagy akár biológiailag lebontható műanyagok (politejsav).

Kutatási munkám elsősorban a tervezett biofinomító tejsav fermentációs egységének technológiai szempontú fejlesztésére irányul. A globális cél egy olyan technológiai megoldás kidolgozása, amely a rendelkezésre álló kétféle (búza, cukorcirok) alapanyagra alkalmazható, és költséghatékony termelést tesz lehetővé. A téma keretein belül vizsgálom a tápközeg optimálásának lehetőségeit, a fermentáció technológiai paramétereit, a különböző technikai megoldásokat, majd az így optimált technológia léptéknövelését végzem el félüzemi léptékig.