Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2010


Kassai Miklós

Email cím

Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Témavezető: Dr. Kajtár László

Tanszék/Intézet: Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék


Klímaközpontok energiafelhasználásának elemzése valószínűségelméleti alapon

A kutatási téma néhány soros bemutatása

Egy általánosított, a gyakorlatban előforduló lehetséges esetekre, jól és hatékonyan alkalmazható valószínűségelméleti módszer kidolgozása a klímaközpontok energiafelhasználásának a számítására. Az új, valószínűségelméleti elméleti fizikai és matematikai modell segítségével értékelhető a különböző energiamegtakarítási módok (hővisszanyerő, visszakeverés...stb.) hatásossága is.