Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2010

Kovács Ákos

Email címBME Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola

Témavezető: Dr. Szilágyi József

Tanszék/Intézet: Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék


A téma címe: Tó- és területi párolgás becslésének pontosítása és magyarországi alkalmazásai

A kutatási téma néhány soros bemutatása

A tópárolgás-becslési vizsgálatok a Balatonon és a Velencei-tavon mért és modelladatokkal zajlanak. A módszer a Priestley-Taylor- és a Penman-egyenlet súlyozásán alapszik. 

A területi párolgást 2000-től napjainkig terjedő időintervallumra egész Magyarország területére vizsgálom. A becslés a műholdak által mért 1 km x 1 km felbontású felszíni hőmérsékletek (MODIS-képek) és Morton területi párolgásbecslő modelljének, a WREVAP program felhasználásával történik. A módszer ellenőrzése vízgyűjtőterületek vízmérlege és eddy-kovariancia állomások mérési eredményeinek bevonásával lehetséges.