Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2010

Fizikai Tudományok Doktori Iskola

Témavezető:Dr. Kocsányi László

Tanszék/Intézet:BME Atomfizika Tanszék


Növények fluoreszcens és reflexiós jeleit, képeit felvevő rendszerek alkalmazása és továbbfejlesztése.

A kutatási téma néhány soros bemutatása

Kutatásaim a BME Atomfizika Tanszékén a növényi fluoreszcencia méréstechnika területén folyó kutatásokhoz kapcsolódnak. Ezek során fluoreszcencia képfelvevő berendezést, beágyazott számítógépen alapuló moduláris fluorométert (FluoroMeter Modul), és intelligens fluoroszenzort (IFS) fejlesztettünk ki, amelyek segítségével eljárásokat dolgoztam ki növények leveleinek és gyümölcseinek ultraibolya sugárzás elleni védelmének, illetve vírusfertőzések korai kimutatásának céljára.  A hagyományos mérési eljárások alkalmazása mellett, egy új, a növényhez adaptált fényintenzitású gerjesztésen alapuló mérési eljárást fejlesztettünk ki és ennek alkalmazási potenciálját kutatjuk.