Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2010

Pálfia Miklós

Email cím

Publikációk

Informatikai Tudományok Doktori Iskola

Témavezető: Dr. Vajk István

Tanszék/Intézet: Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék


Mátrixközepek és általánosításaik

A kutatási téma néhány soros bemutatása

Kétváltozós mátrixközepek elmélete az 1980-as évekre nyúlik vissza, amikor Kubo és Ando lefektették az elmélet alapjait. Ezen elméletnek köszönhetően a kétváltozós mátrixközepek karakterizálhatók operátor monoton függvények segítségével. Ugyanez nem mondható el a kettőnél többváltozós esetre. A kutatási témának célja a többváltozós mátrixközepek karakterizálása, illetve a kétváltozós közepek kiterjesztése többváltozóra. Mindez közvetlenül kapcsolódik az átlagolás, illetve átlagszámítás problémaköréhez, ami alapvetően a geometria tárgyköréhez kapcsolódik. Így a problémakörnek geometriai értelmezése és következményei is vannak.