Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2010

Vági János

Email cím

Honlap

Építőművészeti Doktori Iskola

Témavezető: Karácsony Tamás DLA

Tanszék/Intézet: Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszék

Építészeti problémára adott kísérleti válaszok napjainkban.

Alcím: Egyéni útkeresés az építészet határterületén

A kutatási téma néhány soros bemutatása

A kutatás olyan építészeti munkák, tervek megismerésére, elemzésére korlátozódik, amelyek egy sajátos területbe ágyazódva jelentkeznek, ahol a problémákra adott, keresett válaszok vannak a középpontba állítva. Az építészeti problémák szerteágazóak (üresség, ideiglenesség, kirekesztettség, elhalás, illegalitás, építészeti jogszabályok, instantság, automatizmus, közösségi szerepvállalás). A lényeg minden válaszadásnál maga az építészeti probléma felvetése, a hozzáállás, és nem az építészet megjelenésének definiálása, azaz nem az építészeti megjelenés.

A kísérlet, mint akció, lehetőség a téma nem teoretikus, inkább ösztönösen cselekvő és létrehozó jellegű kibontásához. Az alkotói folyamat eredményei többek között a terület interdisziplinális jellegéből adódnak. A különböző területen dolgozó-gondolkozó alkotók közös munkáiban rejlő többletet kívánom eredményként bemutatni, sikerességét érzékeltetni. Ez mint, modell jelenik meg az értekezésben, ami enged általános következtetések levonására.

Tanulmányom a kísérleti gondolkodás jelenségével kíván foglalkozni az egyéni alkotói munkásságommal összhangban.