Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2010

Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola

Témavezető: Dr. Dán András

Tanszék/Intézet: Villamos Energetika Tanszék


Smart Gridek rendszerintegrációs feltételei (stabilitás vizsgálat, rendszer helyreállítás – szinkronozás,meddőteljesítmény-feszültség szabályozás)

A kutatási téma néhány soros bemutatása

A villamosenergia-rendszerek stabilitásának mértéke, vagyis hálózati- ill. terhelés változásokkal,  üzemzavarokkal szembeni ellenálló képességének nagysága stabilitási mérőszámok meghatározásával jellemezhető. Az időbeli szimuláció nélküli, ún. közvetlen módszerek alkalmazásának eredménye általában egy megfelelően értelmezett stabilitási mérőszám. Létrehoztam egy saját mérőszámot, amelynek a kiszámításához megírtam egy MatLab programot is.

Rendszerbomlással járó üzemzavarok súlyosan veszélyeztetik a villamosenergia-ellátás biztonságát. Kidolgoztam egy eljárásmódot, amely rendszerbomlással kísért üzemzavarok esetén segíti az újra szinkronozást.

Autonóm módon üzemelő micro grid alapvető feladata, hogy a termelés és fogyasztás egyensúlya a hálózat bármely pontján a névleges (a névlegestől csak tűréshatáron belül eltérő) feszültség mellett alakuljon ki. Megalkottam egy olyan keretrendszert, amely megfelelő előírásokat és határvonalakat szab meg a micro gridek meddőteljesítmény - feszültség szabályozásra való felhasználhatóságának szempontjából.