Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2011

Informatikai Tudományok Doktori Iskola

Témavezető:dr. Varró Dániel

BME VIK, Méréstechnika és Információs Rendszerek TanszékInkrementális modell-lekérdezések a modellvezérelt tervezésben

A kutatási téma néhány soros bemutatása

A szoftver- és rendszertervezés bizonyos területein - elsősorban ahol a hibák emberi sérüléssel vagy különösen nagy anyagi kárral járhatnak - egyre inkább előtérbe kerül a modellvezérelt tervezés (Model-driven Engineering, MDE). A megközelítés szerint a mérnöki folyamat legnagyobb része absztrakt modellek készítésével, analízisével és egymásból való származtatásával zajlik. Az MDE során számos lépés részben vagy egészben automatizálható; ez a modelltranszformáció (Model Transformation, MT) feladatköre, mely magában foglalja a kódgenerálást, a modell-modell közötti leképezéseket, valamint (elfajult esetként) a modellek hibaellenőrzését kényszerfeltételek alapján. Léteznek kifejezetten modelltranszformációk készítésére specializált eszközök, amelyek többek közt a forrásmodell feldolgozásában, deklaratív lekérdezésében támogathatják a transzformáció fejlesztőjét.


Egy valós mérnöki folyamatban a modellek általában nem statikusan léteznek, hanem változásokon esnek át; ennek megfelelően a modell analízisét újra ki kell értékelni, és a belőle származtatott egyéb modellekre is átterjedthet a változás. Kutatásom ebben a problémakörben ad megoldásokat a változó modellek hatékony, inkrementális feldolgozására és a változásvezérelt modelltranszformációkra.