Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2011

Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Témavezető: Dr. Goda Tibor

BME Gépészmérnöki Kar, Gép- és Terméktervezés TanszékÜveg/gumi csúszópár száraz és kent súrlódási viselkedése

A kutatási téma néhány soros bemutatása

A vizsgálataim középpontjában kereskedelmi forgalomban kapható gumi testek (pl. ablaktörlő lapát) tribológia vizsgálata szerepel, melynek elsődleges célja egy átfogó kép alkotása érintkező testek súrlódási kapcsolatáról, az előforduló működési körülmények között. Miután a megismerésen túl feladatom részét képezi analitikus és numerikus modellek kidolgozása is, a modellezéshez használható anyagmodellek megismerésével és a bennük szereplő anyagi paraméterek meghatározási módszereinek vizsgálatával, új a mérnöki számításokban gyorsan és eredményesen alkalmazható módszerek alkotásával is foglalkozom.