Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2011


Detrich Ádám

önéletrajz

email cím

Oláh György Doktori Iskola

Témavezető: Dr. Hórvölgyi Zoltán

BME VBK, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék (FKAT)Nanoszerkezetű bevonatok előállítása és jellemzése

A kutatási téma néhány soros bemutatása

Kutatómunkám célja nanoszerkezetű vékonyrétegek kialakítása szilárd hordozókon, illetve ezek jellemzése. Ez a téma kiemelt szerepet tölt be napjaink anyagtudományi kutatásaiban, mivel lehetőséget biztosít különböző funkcionális (pl. antibakteriális, antireflexiós, vízlepergető) bevonatok kialakítására, melyekkel kihasználhatók a rétegek nanoléptékű szerkezetéből adódó előnyök. Kutatásaim tárgyát a bevonatok tervszerű kialakításához szükséges modellvizsgálatok képezik, tehát alapvetően alapkutatás jellegűek, de a későbbi gyakorlati alkalmazásokhoz is felhasználható eredményeket szolgáltatnak.

A vékonyrétegek előállításához főleg a Langmuir–Blodgett (LB)-technikát alkalmazom, modellanyagként pedig szilícium-dioxid (szilika) nanorészecskéket használok. Összetett bevonatokat is előállítottam a Langmuir–Blodgett- és a mártásos szol-gél technikák egymást követő alkalmazásával. Az így kialakított bevonatok szerkezetét és felületi morfológiáját, illetve optikai, nedvesedési és mechanikai tulajdonságait tanulmányozom elsősorban.