Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2011

Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola

Témavezető: Dr. Dán András

Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Villamos Energetika TanszékSzélerőművek integrálása a villamosenergia-rendszerbe

A kutatási téma néhány soros bemutatása

Az energetikai szektor napjainkban több jelentős változáson megy keresztül. A fosszilis tüzelőanyagok mennyiségének csökkenése, a káros anyagok kibocsátásának mérséklése, az energiaárak folyamatos emelkedése a megújuló energiaforrások minél nagyobb arányú hasznosítását helyezi fókuszba. Kiemelt szerepet játszik ezen energiaforrások közül a szél, mely az 1990-es évektől kezdve exponenciális gyorsasággal hódított teret. Természetesen a villamosenergia-rendszer szempontjából a hagyományostól több szempontból eltérő új termelőegységek számos problémát hoztak magukkal. Ezek közül az egyik legfontosabbnak a szélerőművek teljesítményének folyamatos ingadozása tekinthető.

A szélsebesség hirtelen változása következtében jelentős fel- és leterhelődések következhetnek be, melyek a villamosenergia-rendszer dinamikus egyensúlyát befolyásolják. Amennyiben a 90 MW-ot meghaladó növekedés vagy csökkenés történik 15 perc alatt, be kell avatkoznunk a rendszerbe; ennek egyik lehetséges módja egy energiatároló üzemeltetése, melynek célja kizárólag ennek a többletnek a kezelése. A kutatás eredményeként meghatározható, hogy mekkora névleges teljesítményű és kapacitású energiatárolóra van szükség ahhoz, hogy a magyarországi szélerőművek termelésének ingadozása ne lépje túl a megengedett értéket.