Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2011


Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola

Témavezető:Dr. Péceli Gábor

BME VIK, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék (BME-MIT)Többvivős modulációs eljárások vizsgálata kognitív rádiós alkalmazásokban

A kutatási téma néhány soros bemutatása

A kutatási munkám célja modulációs eljárások vizsgálata, amelyek különösen alkalmasak kognitív rádiós alkalmazásokhoz. A vizsgálatok elsősorban olyan többvivős rendszerekre terjednek ki, amelyek valamilyen szempontból előnyösebbek a manapság legelterjedtebb OFDM rendszerekhez képest. A PhD munka keretében célom a különféle eljárások vizsgálata és összehasonlítása: különös tekintettel a csatornakiegyenlítési módszerekre illetve jel csúcstényezőjének csökkentését célzó eljárásokra. A vizsgálatokhoz Matlab-ban írt szimulációs környezetet hozok létre, ahol a paraméterek szabadon választhatóak és az algoritmusok könnyen validálhatóak lesznek.