Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2011

Kormosné Bugyi Zsuzsanna

önéletrajz

publikációk

email cím

Oláh György Doktori Iskola

Témavezető:Dr. Tömösközi Sándor

BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék

Élelmiszerallergének mennyiségi meghatározására alkalmas analitikai módszerek alkalmazási környezetének fejlesztése

A kutatási téma néhány soros bemutatása

Mivel az élelmiszerekkel szemben jelentkező túlérzékenységi reakciók (pl. allergia, intolerancia) a lakosság egyre nagyobb hányadát érintik, az Európai Unió törvényileg előírja egyes élelmiszer-komponensek termékek csomagolásán való feltüntetését. Ezen előírások betartása megköveteli a betegségeket kiváltó fehérjekomponensek megbízható mennyiségi meghatározását, pontos és validált analitikai módszerek alkalmazását. A módszerek érvényesítése azonban számos problémába ütközik, melyek közül a legjelentősebb a referencia anyagok és referencia módszerek hiánya. A probléma megoldásán több nemzetközi kutatócsoport dolgozik, a PhD értekezésem témáját képező kutatás az Európai Unió 6. Keretprogramja által finanszírozott MoniQA Kiválóság-hálózat Allergén Munkacsoportjának egyik kulcstevékenysége.

Munkám kezdeti fázisában búzaliszt alapú, feldolgozott mátrixot tartalmazó, tej és tojás allergén fehérjéinek vizsgálatára alkalmas referenciaanyag-jelölt modelltermékeket állítottunk elő.  Jelenlegi feladatom gliadin tartalmú referenciaanyag fejlesztése glutén, mint allergén fehérje mennyiségi meghatározásához, mely az allergénanalitikai módszerfejlesztés és –érvényesítés egyik jövőbeni eszköze lehet. A kutatás újszerűsége a feldolgozott élelmiszermátrix alkalmazásában rejlik, mivel ilyen, a valós feldolgozási folyamatokat modellező referencia anyag az allergének analízisében jelenleg nem áll rendelkezésre.