Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2011

Tarcsayné Petrov Klára

honlap

 

önéletrajz

 

publikációk

email cím


Oláh György Doktori Iskola

Témavezető: Dr. Veszprémi Tamás

BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Szervetlen és Analitikai Kémia TanszékKülönleges kötésszerkezetű szilícium vegyületek kvantumkémiai vizsgálata

A kutatási téma néhány soros bemutatása

Munkám során olyan nehéz 4. főcsoportbeli elemet (Si, Ge) tartalmazó vegyületekkel foglalkozom, melyek valamilyen módon különleges, eddig nem vizsgált kötésszerkezettel rendelkeznek. Ilyenek a divalens, formálisan kettes  vagy nullás oxidációfokkal rendelkező metallilének illetve metallilónok, a kumulált kettős kötést tartalmazó trimetalaallének, vagy a hidrogén- illetve más szubsztituens hidat tartalmazó szerkezetek. A kísérleti eredmények elméleti magyarázatához illetve a kísérleti viselkedés előrejelzéséhez a kvantumkémia eszköztárát használom.