Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2011


Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Témavezető: Dr. Nagy Péter

Konzulens:   Dr. Oláh László

BME Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika Tanszék


Lebomló polimerek orvostechnikai alkalmazásokhoz

A kutatási téma néhány soros bemutatása

Munkám során olyan orvostechnikai alkalmazású lebomló polimerekkel, keverékekkel és kompozitokkal foglalkozom, melyek a sérült szövetrészek helyettesítése helyett, azok regenerációjának elősegítését tűzik ki célul. Az emberi szervezetbe történő beültetést követően az alkalmazott vázanyagok ideiglenesen átveszik a támasztószövet fő funkcióját – teherviselés – elősegítik a sejtek megtapadását, szaporodását, majd fokozatosan, lehetőleg a szövet újjáépülésével párhuzamosan, lebomlanak, és anyagcsere-folyamatok útján kiürülnek a testből.

Disszertációmban az irodalmi áttekintést követő kísérleti részben külön hangsúlyt fektettem az alkalmazott anyagok törésmechanikai jellemzőinek leírására. Megfelelő szívósság elérése esetén ugyanis lassítható vagy akár teljes mértékben megakadályozható az implantátum széttördelődése, így elkerülhetők az utólagos, krónikus gyulladásos reakciók. A törésmechanikai tulajdonságok meghatározására a lényegi törésmunka módszert használtam. Erre a vizsgált anyagok jelentős képlékenysége miatt volt szükség. A lineárisan rugalmas törésmechanika, valamint más elaszto-plasztikus törésmechanikai modellek feltételei ugyanis nem teljesültek esetemben. Az átlagos molekulatömeg és a kristályosság hatásán kívül in vitro lebomlási kísérletek során szimulált testfolyadékban, 37°C-on vizsgáltam a hidrolízis hatását is. Reaktív kompatibilizálószerek felhasználásával kísérletet tettem nem elegyedő biokompatibilis polimer keverékek összeférhetőségének javítására, valamint kitértem az  egyedi implantátumok gyártástechnológiáira és biokompatibilitási vizsgálataira is.