Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2011

Oláh György Doktori Iskola

Témavezető: Prof. Marosi György

BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Szerves Kémia és Technológia Tanszék


Kémiai térképezés és sokváltozós adatelemzés (kemometria) alkalmazása gyógyszer- és környezettechnológiai fejlesztésekben

A kutatási téma néhány soros bemutatása

A kémiai térképezés egy igen új, napjainkban egyre inkább elterjedő roncsolásmentes vizsgálati módszer, mely egyike a spektroszkópia jelenleg legdinamikusabban fejlődő területeinek. Széleskörű alkalmazását mutatja, hogy kezd a kutatás és technológiai fejlesztés részévé válni a félvezetőipartól kezdve az orvostudományon, papíriparon, élelmiszeriparon és műanyagiparon át egészen a gyógyszertechnológiáig. Mivel a terület komoly kihívásokat tartalmaz mind méréstechnikai, mind eredmény-feldolgozási szempontból, PhD munkám során ebbe a tudományterületbe kapcsolódtam bele.

Kutatócsoportunk munkája elsősorban a gyógyszeriparhoz és a polimer-technológiához kötődik, így az analitikai módszereket is elsősorban ezeken a területeken fejlesztjük. Eredményeink célzott nemzetközi projektekhez, a gyógyszer- és műanyagiparral történő folyamatos együttműködéseinkhez és a BME kutatóegyetemi programjához kötődnek. Három hazai és két külföldi gyógyszergyárral állunk szoros együttműködésben. A hulladék-újrahasznosítás területén végzett vizsgálataink egy európai uniós és egy magyar fejlesztési projekt részét képezik.