Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2011

Informatikai Tudományok Doktori Iskola

Témavezető: Dr. Imre Sándor (DSc), egyetemi tanár, tanszékvezető, BME HIT

BME VIK, Híradástechnikai Tanszék (HIT)


Fejlett kvantum-kommunikációs lehetőségek kutatása a jövő telekommunikációs hálózataiban

A kutatási téma néhány soros bemutatása

A kvantumcsatornák hagyományos optikai szálakkal, valamint vezetéknélküli optikai csatornákkal is megvalósíthatóak, a jelenlegi – már kiépített – hálózati architektúra felhasználásával. Ugyanakkor, a kvantum-kommunikációs csatornák tulajdonságai nem írhatóak le a klasszikus információelmélet eredményeivel. A kvantumcsatornák kapacitásával kapcsolatban számos kérdés jelenleg is tisztázatlan. A kvantumcsatornák kapacitás-visszaállítása (ún. szuperaktiválása) tisztán kvantummechanikai jelenségekre épül, - új távlatokat nyitva a jövő telekommunikációs hálózataiban. A szuperaktiválásban rejlő lehetőségek forradalmiak, ugyanakkor még jelenleg is sok a nyitott kérdés. Kutatásaim célja a jövő kvantum-kommunikációs hálózataiban rejlő lehetőségek feltérképezése, zajos kvantumcsatornák szuperaktiválási lehetőségeinek vizsgálata, fejlett kvantum-hibajavító kódolási technikák kidolgozása valamint a kvantum-alapú biztonságos hálózati kommunikáció analízise.