Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2011

Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola

Témavezető:           Dr. Lantos Béla

Tanszék/Intézet:    BME VIK, Irányítástechnika és Informatika Tanszék (IIT)


Autonóm légi járművek formációszabályozása

A kutatási téma néhány soros bemutatása

A kutatómunka célja az autonóm (ember nélküli) légi járművek csoportjának irányítása a modern irányításelmélet módszereivel. Az elért eredmények között olyan algoritmusok szerepelnek, amelyek egyrészt az egyes járművek lokális irányításával kapcsolatosak, valamint a járműegyüttes egészének stabilizálásáért felelősek (az egyes járművek stabilitása nem garancia az együttes stabilitásra). Az egyes járművek fedélzeti számítógépén futó lokális szabályozási algoritmusok a fedélzeten elhelyezett korszerű szenzoregységek mérési adatait, ill. pozicionáló rendszer méréseit igénylik, melyeket kiterjesztett Kalman-szűrő alapú szenzorfúziós algoritmusok dolgoznak fel.