Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2011

Fizikai Tudományok Doktori Iskola

Témavezető: Dr. Koppa Pál:

BME Természettudományi Kar, Atomfizika Tanszék


Holografikus adattárolás fázismodulált adatlapok használatával

A kutatási téma néhány soros bemutatása

Tanszékünk optikai adattárolásra irányuló kutatási programjának részeként holografikus elven működő író-olvasó rendszerek fejlesztésén dolgozunk. A kutatás előző fázisában javaslatot tettünk fázisban modulált adatlapok alkalmazására, és a kiolvasott fázis adatlapok dekódolására. A javasolt módszer fő előnye a konvencionális intenzitás-modulált adatlapokhoz képest a homogénebb és nagyobb intenzitású tárgyhullám, amely nagyobb írási sebességet és diffrakciós hatásfokot tesz lehetővé. Emellett a módszer lehetővé teszi az adatok kettős kulcsú titkosítását és a tartalom szerinti keresés hatékony megvalósítását. Feladatom a javasolt módszer alapjaira épülő holografikus adattároló rendszer vizsgálata különös tekintettel a rendszer jel-zaj viszonyára, az elérhető adatsűrűségre és adatátviteli sebességekre, biztonsági szintjére és a tartalom szerinti keresés sebességére. A munka részét képezi az optimális optikai rendszer koncepciójának megalkotása, és annak megvalósíthatóságának bizonyítása elméleti számítások, számítógépes modellezés és kísérletek útján.