Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2011


Fizikai Tudományok Doktori Iskola

Témavezető: Dr. Kornis János

BME Természettudományi Kar, Fizika Tanszék / Fizikai Intézet


Számítógéppel generált hullámfrontok alkalmazása a koherens optikai méréstechnikában

A kutatási téma néhány soros bemutatása

PhD munkám fő célja fényhullámfelület (hullámfront) mesterséges előállítása és felhasználása koherens optikai (digitális holografikus interferometria és elektronikus szemcsekép interferometria) mérésekben.

A digitális hologramok számítógépes szimulációja, valamint az aktív optikai elemek (digitális kamera, SLM, PZT tükör) fejlődése, közös számítógépes vezérlésük megvalósíthatósága lehetővé teszi új, önvezérlő mérési eljárások kidolgozását. Ez magában foglalja az interferogramok (holografikus és szemcsekép) feldolgozását, automatikus kiértékelését, valamint a szükséges információ visszacsatolását pl. az SLM felé.

Munkám során célom az általam módosított, valamint kifejlesztett eljárások alkalmazása deformáció- és alakmérésre, összehasonlító mérésre és tranziens viselkedés vizsgálatára.


Optikai Méréstechnika Csoport honlapja