Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2011


Informatikai Tudományok Doktori Iskola

Témavezető: Cinkler Tibor

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék (TMIT)


Hatékony algoritmusok egyes- és többesadás elvezetésére többrétegű hálózatokban

A kutatási téma néhány soros bemutatása

A technológia fejlődése mind nagyobb és nagyobb mobil és otthoni sávszélességeket, új szolgáltatásokat, a claud computing elterjedését hozta magával. Azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy mindezt az optikai gerinchálózatok teszik lehetővé azáltal, hogy biztosítják mindezen technológiák összekötését, a generált forgalom olcsó és hatékony elvezetését. Ezen hálózatok terhelhetősége nem végtelen, a különböző technológiák összeköttetése, a megfelelő rendelkezésre állás biztosítása mindig újabb és újabb kihívásokat támaszt. Tovább bonyolítja a képet, hogy a hálózatban tartózkodó igények egy része hosszú időn keresztül változatlan, míg másikok folyamatosan lépnek be és ki a hálózatból. Az olyan lehetőségek teljes kiaknázása, mint a többeasadás (multicast), a különböző elvezetési rétegek integráltan történő kezelése és ezek védelme mind a mai napig nyitott kutatási téma.