Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2011

Kandó Kálmán Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Témavezető: Dr. Markovits Tamás, Dr. Lovas Antal

BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Járműgyártás és -javítás TanszékHidrogén abszorpció által okozott felületi és térfogati változások vizsgálata nemegyensúlyi ötvözetekben

A kutatási téma néhány soros bemutatása

A hidrogén a világegyetem leggyakoribb eleme, nagy reakcióképessége miatt azonban a Földön leginkább vegyületek formájában fordul elő. Köszönhetően kis tömegének, nagy energiatartalmának és környezetbarát felhasználhatóságának, a kutatók egyetértenek abban, hogy a hidrogén közép- és hosszútávon jelentős szerepet fog betölteni az energiaiparban. Alkalmazásának elterjedését azonban több tényező gátolja: egyrészt gazdaságosan jelenleg csak fosszilis forrásokból állítható elő, továbbá biztonságos tárolása és szállítása valamint felhasználása költséges.

A hidrogéntárolás elsősorban a járműipar számára fontos innovációs terület: bár a hidrogénhajtású - tiszta vízgőzt kibocsájtó - jármű műszakilag már nagyon régóta megvalósítható, ezen járművek ára, hatótávolsága és biztonsági kérdései a mai napig gátolják elterjedésüket. Mind a hatótávolság, mind a biztonság területén elsőszámú probléma a hajtóanyag tárolása, melyre az abszorpciós (fémötvözetben elnyeletve történő) tárolás megfelelő megoldás lehet.

Munkám során a hidrogén abszorpciós tárolásának fizikai-kémiai vonatkozásait vizsgálom célul kitűzve ezen tárolásmód hatékonyabbá és olcsóbbá tételét.