Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2012

Bakonyi Péter


publikációk

 

tanszéki honlap

 

Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

 

Témavezető: Prof. Dr. Vas László Mihály

BME Gépészmérnöki Kar, PolimertechnikaTanszékPolimerek, polimer kompozitok tartós idejű kúszási viselkedésének elemzése és becslése

A kutatási téma néhány soros bemutatása

A polimerek és polimer kompozitok mechanikai tulajdonságai, szerkezetükön és a terhelési szinten kívül, több környezeti változótól, így például a hőmérséklettől, és az időtől is erősen függenek. A tartós terhelésnek kitett polimer anyagok hosszú idejű kúszási viselkedéséről rendelkezésre álló kevés információ (a mérések idő- és költségigényessége miatt) nehezíti a tervezők munkáját: maximálisan megengedett deformációra kell tervezniük.

Az erővezérelt szakítógörbe egyfajta deriváltjával képzett, lineárisan viszkoelasztikus kúszásgörbe-becslése nemlineáris változó-transzformációjával ad a valódi, mérhető kúszásgörbére, sőt a tönkremenetel várható idejére is becslést, amely kihasználja a terhelési szint – terhelési idő hasonlósági elvet is. A módszer alkalmazhatóságát, általánosíthatóságát vizsgálom hőre lágyuló polimer és polimer kompozit anyagokon (erősítetlen és 5, 10, 20, 30 és 40 tömeg% üvegszállal erősített polipropilén), különböző terhelési szintek, hőmérsékletek és igénybevételek (húzás, hajlítás) alkalmazásával. Meghatározom továbbá a transzformációs paraméterek a száltartalom és a terhelési szint függvényében, így köztes száltartalmak esetén is becsülhetővé válik a kúszási viselkedés.