Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2012

Bene József


publikációk

 

saját honlap

 

Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

 

Témavezető: Dr. Hős Csaba és Prof. Enso Ikonen

BME Gépészmérnöki Kar, Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék és Oului Egyetem, Systems Engineering Laboratory

 

Optimalizációs módszerek vízellátó hálózatok szivattyú-üzemvitelének meghatározásához

A kutatási téma néhány soros bemutatása

Kutatásom során városi ivóvízhálózatok optimális üzemvitelének meghatározásával foglalkoztam. A megoldott problémák között többféle méretű és modellezési szintű hálózat volt (pl. frekvenciaváltós vagy direkt hajtású szivattyúk, kapcsolt hidraulikai számítás szükségessége, optimalizálandók a szivattyú üzemállapotok vagy tolózár-állások is), a célfüggvény is többféle volt (villamos költség, kapcsolási szám). A különböző optimalizációs problémák megoldására többféle, új eredményeket felhasználó algoritmust írtam, melyek olykor fizikai elveken alapuló meggondolásokon nyugszanak, máskor valamely determinisztikus vagy heurisztikus módszer (pl. dinamikus programozás, genetikus algoritmus) továbbfejlesztést jelentik.