Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2012

Bonyár Attila


publikációk

 

saját honlap

 

Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola

 

Témavezető: Prof. Harsányi Gábor

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Elektronikai Technológia Tanszék (ETT)


Mikro- és nanostruktúrák vizsgálata atomerő mikroszkópiás és elektrokémiai módszerekkel 

A kutatási téma néhány soros bemutatása

A felületi illetve tömbi mikro- és nanoszerkezetek vizsgálata napjaink egyik legelterjedtebb és legérdekesebb kutatási területe. Az anyagok szerkezetének vizsgálatával megértést nyerhetünk azok felépítéséről, amit kihasználva optimalizálhatjuk tulajdonságaikat alkalmazások széles területén. A mai fejlett vizsgálati módszerek segítségével – pl. a közel atomi felbontásra képes atomerő mikroszkópia – új nézőpontokból kaphatunk betekintést anyagrendszerekbe, de mindig fennáll az igény még újabb és innovatívabb vizsgálati módszerek kidolgozására is.

Munkám célja, hogy az egyes tudományterületek (diszciplínák) hagyományos vizsgálati módszereinek korlátait áttörve, eltérő diszciplínák korszerű technikáit együttesen alkalmazva, olyan új vizsgálati módszereket dolgozzak ki, amelyek képesek addig megoldatlan problémák megoldására, vagy a korábban létező módszerekhez képest nagyobb részletességű betekintést nyújtani a vizsgált rendszerekbe. Munkám során három eltérő anyagrendszer vizsgálatához ötvöztem a kémia és elektrokémia diszciplínájának jól bevált módszereit (pl. amperometria, voltammetria, elektrokémiai impedancia spektroszkópia (EIS)) az anyagtudomány és technológia klasszikus mikro-és nanoszerkezeti vizsgálati módszereivel (atomerő mikroszkópia (AFM), pásztázó elektron mikroszkópia (SEM), elektrondiffrakció (EBSD)): 1) arany vékonyrétegek felületi strukturáltságának vizsgálatához; 2) vaskarbid ötvözetek szemcseszerkezetének és kristályorientációjának vizsgálatához és 3) ólommentes forraszok tömbi mikrostruktúrájának vizsgálatához.