Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2012

Derts Zsófia


publikációk

 

Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola

 

Témavezető: Dr. Koncsos László

BME Építőmérnöki kar/Vízi Közmű és Környezetmérnöki TanszékA természeti tőke megóvásának hosszú távú tervezése vízi ökoszisztémák esetében

A kutatási téma néhány soros bemutatása

Kutatásom fókuszában az – éghajlatváltozással súlyosbodó – vízkészletekkel kapcsolatos környezeti és társadalmi kockázatok állnak. Az árvíz, a belvíz és az aszály különösen a Tisza-völgy egykori árterein napjainkban egy éven belül, akár egy helyszínen, felváltva is előfordulhat, ami mellett a jelenlegi tájhasználat és vízkormányzás hosszú távon nem fenntartható. Modellvizsgálataim során ezen összetett problémakörre keresek és több szempont figyelembevételével, összehasonlító módon elemzek megoldási alternatívákat. Vizsgálati szempontjaimat az emberi jólét szempontjából pénzben kifejezhető környezeti haszonvételek, az ökoszisztéma-szolgáltatások fogalomrendszere kapcsolja össze: a cél a lehető legnagyobb természeti tőkével – ökoszisztéma-szolgáltatási potenciállal – bíró elméleti megoldás kiválasztása.