Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2012

Géczy Attila


publikációk

 

email cím

Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola

 

Témavezető: Dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Elektronikai Technológia TanszékA gőzfázisú újraömlesztéses forrasztás folyamatának vizsgálata

A kutatási téma néhány soros bemutatása

A gőzfázisú újraömlesztéses forrasztás az elektronikai szereléstechnológia egyik feltörekvő módszere, mely során a hőátadás a konvencionális konvekciós és radiációs elvektől eltérően kondenzációs módon történik. Áttekintve gőzfázisú forrasztás irodalmának főbb hiányosságait és nyitott kérdéseit, az alábbi célokat tűztem ki kutatásaimnak:

  • olyan összetett mérési módszer kidolgozását, mellyel a gőzfázisú forrasztóállomás munkaterének állapotjellemzői (hőmérséklet és nyomás) időben és térben, flexibilis módon vizsgálhatók,

  • a gőzfázisú forrasztás munkatere szaturációs küszöbének hőmérséklet- és nyomásméréssel történő meghatározását, mellyel a munkatér készenléti állapota megállapítható,

  • a munkatérben lezajló folyamat modelljének létrehozását, mely szimulációs technikával kiegészítve lehetővé teszi a munkatér állapotjellemzőinek teljes időbeli és térbeli karakterizálását;