Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2012

Horváth Adrienn


publikációk

 

Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola

 

Témavezető: Dr. Clement Adrienne

BME Építőmérnöki kar/Vízi Közmű és Környezetmérnöki TanszékBelterületi, csapadékvízzel közvetített diffúz terhelés meghatározása

A kutatási téma néhány soros bemutatása

Magyarországon a városi diffúz forrásokból származó kibocsátások átfogó, részletes elemzésével sem országos, sem pedig helyi szinten a közelmúltig nem foglalkoztak. A nemzetközi eredmények hazai adaptációját pedig jelentősen korlátozza, hogy a probléma jellegéből adódóan mind a forrásokat, mind pedig a szennyezés terjedését meghatározó mechanizmusokat jelentős mértékben befolyásolják a helyi klimatikus viszonyok, a hidrológiai jellemzők, a gépjárműpark és a beépítettség. A szabályozáshoz szükséges a kibocsátások ismerete, a diffúz szennyezések viszont általában nem mérhetők a keletkezés helyén, a felszíni vizekben pedig összegzett hatásuk mutatható ki, melyből a forrásokra csak következtetni tudunk.

A kutatás a különböző tetőfelületekről lefolyással közvetített oldott és lebegőanyaghoz kötött szennyezőanyag terhelés, különös tekintettel a nehézfém (cink és réz) és szénhidrogén tartalomra, kísérleti (empirikus) és modell vizsgálatát célozza. Feladat a lefolyás – szennyeződés dinamikus folyamatának megismerése útján, hidrológiai és vízminőségi modellek összekapcsolásával a befogadókat érő terhelés meghatározására alkalmas számítási (becslési) módszer kidolgozása. Továbbá a kutatás gyakorlati célja a tetőfelületekről lefolyó vizek tározási, helyben tartási és felhasználási eszközeinek (beszivárogtatás, tározás, stb.) hatékony alkalmazását segítő tervezési alapelvek kidolgozása.