Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2012

Horváth Zsuzsanna


publikációk

 

Oláh György Doktori Iskola

 

Témavezető: Dr. Varga József

BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Fizikai Kémia és Anyagtudomány TanszékSzerves kémiai reakciók megvalósítása mikrohullámú technika alkalmazásával

A kutatási téma néhány soros bemutatása

A polipropilén (PP) napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő tömegműanyaga. Ez egy polimorf anyag, melynek háromféle megjelenési formája ismert. Mindhárom módosulat különböző tulajdonságokkal rendelkezik. Az egyre növekvő ipari igények következtében a felhasználási területei folyamatosan bővülnek, azonban az olyan területeken, ahol a nagy merevség és ütésállóság szükséges a PP csak korlátozottan alkalmazható. Ahhoz, hogy a PP ezeken a területeken is elterjedhessen, a tulajdonságait a jelenlegi határok fölé kell emelni, ami csak a szerkezet-tulajdonság alapösszefüggések részletes ismeretében lehetséges.

Munkám során részletesen vizsgálom a polimorf PP molekulaszerkezetének hatását az egyes kristálymódosulatok képződési hajlamára. Tanulmányozom továbbá a polimer mechanikai és optikai tulajdonságait befolyásoló molekula- és kristályszerkezeti paramétereket is. A kristályos szerkezetet az ipari gyakorlatban használatos nagy hatékonyságú gócképzőkkel módosítom és tanulmányozom ezen adalékok hatását is a különböző molekulaszerkezetű polipropilénben. Hőkezeléssel előállított mintákon meghatározom a kristályszerkezeti paraméterek (lamellavastagság és kristályosság) hatását a minta merevségére és modellszámításokkal becslem meg a gyakorlatban elérhető maximális modulust PP-ben.

 

 

.