Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2012

Hurtony Tamás József

publikációk

 

 

Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola

Mikroelektronika és technológia szakmacsoport

 

Témavezető: Dr. Gordon Péter

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Elektronikai Technológia TanszékÓlommentes forrasz intermetallikus vegyületeinek karakterizálása

A kutatási téma néhány soros bemutatása

Az ólommentes újraömlesztéses forrasztási technológiák, és a kialakult forrasztott kötések megbízhatóságát tárgyaló szakirodalom áttekintésével megállapítható, hogy jelen pillanatban nem áll rendelkezésre egységes vizsgálati módszer, melynek segítségével az ólommentes technológia bevezetésével előtérbe kerülő, az eddigiektől eltérő mechanizmusok eredményeképpen létrejövő finom mikroszerkezet és a szerkezet mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatása vizsgálható lenne. Kutatásom célkitűzése olyan vizsgálati módszerek kidolgozása, melyekkel az ipar által felvetett új kérdésekre választ adhatok.