Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2012

Fizikai Tudományok Doktori Iskola

 

Témavezető: Dr. Bokor Nándor

BME Természettudományi Kar, Fizika Tanszék


A fókuszfolt optimalizálása nagy numerikus apertúrájú rendszerekben

A kutatási téma néhány soros bemutatása

A fókuszfolt térbeli intenzitás- és polarizáció-eloszlásának kontrollja számos optikai alkalmazásban fontos követelmény, legyen szó fluoreszcens kiürítéses mikroszkópiáról, lézeres anyagmegmunkálásról vagy nanorészecskék optikai csapdázásáról. Ennek érdekében célszerű nagy numerikus apertúrájú (NA) fókuszáló rendszereket alkalmazni, melyek – a kis NA-jú rendszerekkel szemben – kisebb fókusztérfogatot eredményeznek ill. lehetővé teszik, hogy az elektromos térerősség a fókusztérfogatban számottevő, optikai tengely irányú polarizációs komponenssel rendelkezzen.

A fókuszmező kontrollja szempontjából a hangsúly a nagy NA-jú fókuszálás inverz feladatának megoldásán van, amikor a fókusztérfogatban adott elektromos térerősség- vagy intenzitás-eloszlást létrehozó (vagy azt optimálisan közelítő) megvilágítást keresünk. Erre mindmáig nincsen igazán hatékony, általános megoldási módszer. A kutatómunkám célja a jelenleg használt – Fourier-transzformáción ill. vektori bázisfüggvények szerinti kifejtésen alapuló – megoldási módszerek általánosítása ill. új eljárások keresése, valamint ezek alkalmazása a nagy NA-jú fókuszálás gyakorlatban releváns problémáira.