Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2012

Klebercz Orsolya


publikációk

 

Oláh György Doktori Iskola

 

Témavezető: Dr. Gruiz Katalin

BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi TanszékHulladékok felhasználása talajjavításra

A kutatási téma néhány soros bemutatása

Kutatómunkám célja technológiák kidolgozása rossz minőségű, leromlott talajok javítására Magyarországon nagy mennyiségben keletkező hulladékok felhasználásával, illetve talaj helyettesítésére alkalmas termesztőközegek kifejlesztése hulladék talajok és kommunális, ipari, mezőgazdasági hulladékok összekeverésével.  Az általam vizsgált hulladékok között van többféle magyarországi telepről származó szennyvíziszap, szennyvíziszap komposzt, olajtartalmú élelmiszeripari szennyvíz, csiszolásból származó fapor, szén- és fatüzelésből származó erőművi pernye, illetve hamu, hulladék gipsz, hulladék mészkőpor, valamint új- és régi technológiás ajkai vörösiszap.  A hulladékok és a talajok részletes fizikai-kémiai és biológiai-ökotoxikológiai vizsgálata után léptéknövelt kísérletek segítségével vizsgálom a kifejlesztett innovatív talajjavítási technológiák környezeti értékét és kockázatát.

 

.