Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2012

Pataki Hajnalka


publikációk

 

Oláh György Doktori Iskola

 

Témavezető: Dr. Marosi György

BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Szerves  és Analitikai Kémia TanszékGyógyszerhatóanyagok kristályosítása PAT (Process Analytical Technolgy) technológiák alkalmazásával

A kutatási téma néhány soros bemutatása

A gyógyszergyárak kiélezett versenyében a gyártási, s ezen belül a kristályosítási technológia fejlesztése kritikus tényezővé vált. A formulálási segédanyagok kristályosítási lépésben történő felhasználása sok esetben előnyös lehet, továbbá magában hordozza a hatóanyaggyártás és készítménytechnológia integrált szemléletének kialakítását. A valós idejű Raman spektrometria alkalmazása kristályosítások tanulmányozására és szabályozására összhangban van a legújabb gyógyszeripari fejlesztési törekvésekkel és hatósági előirányzással. Ennek értelmében doktori munkám célja készítménytechnológiai segédanyagok jelenlétében végrehajtott újszerű kristályosítási eljárások kidolgozása, a folyamatok kinetikai, termodinamikai hátterének tanulmányozása valamint szabályozása in-line Raman spektrometriás detektálással. 

.