Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2012

Renkecz Tibor


publikációk

 

Oláh György Doktori Iskola

 

Témavezető: Dr. Horváth Viola

BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Szervetlen és Analitikai Kémia TanszékMolekuláris lenyomatú polimerek kutatása

A kutatási téma néhány soros bemutatása

A molekuláris lenyomatképzés egy olyan technológia, ami szelektív adszorpciós kötőhelyeket képes létrehozni egy polimer mátrixban, a mintamolekula (templát) jelenlétében történő polimerszintézis révén. A molekuláris lenyomatot tartalmazó polimer (Molecularly Imprinted Polymer, MIP) a templát eltávolítása után képes a mintamolekula szelektív újrakötésére. Ezen tulajdonságukat kihasználva a MIP-eket számos területen alkalmazhatjuk, úgymint pl. enantiomerek elválasztásában, szenzorok felismerő egységeként, szelektív extrakciós szorbensként stb.

Doktori munkám első részében szűrőtálca membránjaiba ágyazott MIP-vékonyrétegeket állítottam elő, melyeket analitikai célú minta-előkészítésre használtam fel. A továbbiakban a laborunkban kifejlesztett módosított precipitációs módszerrel tömény oldatból (25 v/v%) elsőként állítottam elő mikro-/nanoméretű MIP-polimerszemcséket különböző viszkózus oldószerek alkalmazásával (paraffinolaj, ionos folyadékok) szűrőmembránok pórusaiban. Jelenleg a viszkózus közegben történő mikroszemcse-előállítást tanulmányozom. A polimerek jellemzéséhez pásztázó elektronmikroszkópot (SEM), visszakötődés teszteket (HPLC-mérések), N2-adszorpciót, valamint tandem tömegspektrometriát (HPLC-MS/MS) használok.