Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2012

Sepsi Örs


publikációk

 

Fizikai Tudományok Doktori Iskola

 

Témavezető: Dr. Koppa Pál

BME Természettudományi Kar, Atomfizika Tanszék


Félvezető-fém-dielektrikum határfelületek és mikrostruktúrák vizsgálata

A kutatási téma néhány soros bemutatása

Az energiatakarékosság és a környezet védelme érdekében egyre inkább figyelmünk középpontjába kerülnek a félvezető alapú fénykibocsátó és fotovoltaikus eszközök. Ezek közös tulajdonsága, hogy a kibocsátott (illetve beeső) fény a levegő és a félvezető anyag közötti határfelületen halad át és ott jelentős veszteségeket szenved. Saját korábbi kutatásaink és a szakirodalom alapján tudjuk, hogy ezen veszteségek a félvezető felület makroszkópikus és mikroszkópikus struktúráltságával csökkenthetők. Az utóbbi években vált ismertté, hogy a határfelületen való áthaladást jelentősen befolyásolja, ha rajta fém nanostruktúrákat alakítanak ki. A fém struktúrákban kialakuló plazma oszcilláció és felületi plazmon (vagy plazma polariton) terjedés felhasználható a fény be- és kicsatolásának további javítására és speciális, dielektrikumokkal nem megvalósítható funkciók létrehozására. A doktori téma célja ezen fizikai effektusok pontos megértése, vizsgálata, és alkalmazása az optikai félvezető eszközök fejlesztésében.