Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2012

Stumpf Péter Pál


publikációk

 

tanszéki honlap

Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

 

Témavezető: Dr. Nagy István (VIK) és Dr. Ábrahám György

BME Gépészmérnöki Kar, Mechatronika, Optika és Gépészeti InformatikaTanszékNemlineáris Jelenségek szakaszonként lineáris nemlineáris mechatronikai Rendszerekben

A kutatási téma néhány soros bemutatása

A tervezett doktori disszertáció a legkülönbözőbb diszciplínákban az alapkutatások frontvonalában dolgozó kutatók közül sokak által művelt fiatal káosz, bifurkációs és fraktál elméletekhez kapcsolódik. Ezen belül a disszertáció témája a változó struktúrájú szakaszonként lineáris nemlineáris teljesítményelektronikai és mechatronikai rendszerek vizsgálata analitikus és numerikus módszerekkel illetve laboratóriumi mérésekkel.

A doktori disszertációban szóban forgó rendszerek kapcsolásonként változó struktúrájúak, felépítésűk n számú lineáris alrendszer sorozatából állnak, amelyek periodikusan vagy nem periodikusan követik egymást. A kapcsolási időpont előtti alrendszer állapota befolyásolja a kapcsolás időpontját és a következő alrendszer állapotát. A nemlinearitás forrása az, hogy a kapcsolások időpontjai az állapotváltozók függvénye. Ilyen műszaki rendszerek leggyakrabban a teljesítményelektronikában és a mozgásszabályozásban találhatók, így ilyen hajtásrendszerek találhatóak többek közt a korszerű szerszámgépekben, megmunkáló és anyagmozgató gépekben, elektromos autókban és robotokban.

 

A doktori disszertáció három főbb témát ölelne fel. Az első témakör a háromfázisú ipari hajtásokban alkalmazott Impulzusszélesség Modulációs technikák alkalmazásának gyakorlati és elméleti kérdéseit járja körül nagyfordulatszámú hajtások esetén. A második témakörben változó struktúrájú nemlineáris mechatronikai rendszerek határciklus állapotának stabilitásvizsgálati módszere kerülne bemutatásra. A bemutatott rendszerekre jellemző, hogy a stabil határciklus állapotból bifurkációs kaszkádon keresztül kaotikussá válnak. A harmadik témakör az Impulzusszélesség Modulációs technikák mintavételezésének a zárt hurkú skaláris és vektor sebességszabályzó körök stabilitására gyakorolt hatásait vizsgálja.