Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2012

 

Szántó András

publikációk

honlap

Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola

Témavezető: Dr. Petz Dénes

BME Természettudományi Kar, Analízis Tanszék


Komplementaritás kvantumrendszerekben

A kutatási téma néhány soros bemutatása

 Kutatásomban véges dimenziós kvantummechanikai rendszerek információelméleti aspektusait vizsgálom. Neumann mérések optimalitásának szükséges és elégséges feltétele a komplementaritásuk, ami megfogalmazható bizonyos részalgebrák egyfajta merőleges relációjaként is. Ezt a fogalmat általánosítottuk tetszőleges részrendszerekre. Ugyanehhez a fogalomhoz jutunk, ha azt vizsgáljuk, hogy mik az optimális mérések feltéve, hogy már rendelkezünk valamennyi információval a rendszer állapotáról. Munkám során kvantumrendszerek ilyen komplementáris felbontásait vizsgálom.