Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2012

Tamás Péter


publikációk

 

tanszéki honlap

 

Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

 

Témavezető: Prof. Dr. Czigány Tibor

BME Gépészmérnöki Kar, PolimertechnikaTanszékBazaltszövettel erősített polimer mátrixú kompozitok fejlesztése

A kutatási téma néhány soros bemutatása

A fosszilis energiahordozók mennyiségének csökkenésével egyre inkább előtérbe kerül a megújuló, környezetbarát energiaforrások használata és az ezekhez szükséges anyagok fejlesztése is. Az egyes energiatermelő egységek hatásfokának növelése tömegcsökkentéssel érhető el, melyre a polimer mátrixú szálerősített kompozitok kiválóan alkalmasak. A polimer kompozitok legelterjedtebb erősítőanyagai az üvegszál, a szénszál, valamint az aramidszál, azonban egyre inkább teret hódítanak a természetes szálakkal erősített kompozitok is. Mindössze az utóbbi két évtizedben került előtérbe a bazaltszál, mint a polimer kompozitok lehetséges új erősítőanyaga. Az értekezésem célja a bazalt textíliával erősített, a környezeti hatásoknak jobban ellenálló térhálós mátrixú kompozitok fejlesztése, az előállított kompozitok mechanikai, fáradási és fizikai jellemzőinek meghatározása.