Doktorjelölti ösztöndíjasok - 2012

Ultmann Zita Júlia


publikációk

 

 

Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola

 

Témavezető:  Dr. Völgyesi Lajos

BME Építőmérnöki Kar, Általános és Felsőgeodézia TanszékEötvös-inga mérések geodéziai hasznosítása

A kutatási téma néhány soros bemutatása

Kutatásaimnak kettős célja volt, egyrészt az Eötvös Loránd munkásságával kapcsolatos hagyomány ápolása - ennek megfelelően kapcsolódtam be a BME Általános és Felsőgeodézia Tanszéken évtizedek óta folyó ezzel kapcsolatos kutatásokba, másrészt a felbecsülhetetlen nemzeti értékünk, a korábbi magyarországi Eötvös-inga mérések geodéziai hasznosítása.
Hazánkban az 1960-as évek végéig elsősorban geofizikai kutatások céljából közel hatvanezer ingamérés történt. Az Eötvös-inga mérési adatok geodéziai célokra is felhasználhatók, ennek ellenére a gyakorlati geodéziai hasznosításuk a mai napig nem történt meg. Az utóbbi években a GPS technika széles körű elterjedése egyre inkább megköveteli a magyarországi geoidfelület finomszerkezetének meghatározását, amelyhez igen fontos adatrendszert képeznek az Eötvös-igával mért horizontális és görbületi gradiensek. A kutatásaim legfőbb célja a rendelkezésre álló Eötvös-inga adatbázis geodéziai felhasználhatóságának vizsgálata, különösen a geoid magyarországi felületdarabjának szélső pontosságú meghatározásához.